úterý 11. srpna 2009

Ocenění


Tak jsem dostala další ocenění a to od Evíku - lampion a od Gabky moc si toho vážím a patří jim mé poděkování.


Here are the rules to insert into your blog:
1. Add the blog in your Award On.
2. Include the link of whom thou hast the award.
3. Nominate 7 or more blogs.
4. Leave a message that the Award will be picked up when you can.
Zde jsou pravidla, vložit do svého blogu:
1. Přidejte si blog ve vašem Cenu On.
2. Obsahovat odkaz na kterého jsi zadání.
3. Nominovat 7 či více blogů.
4. Zanechat vzkaz, že zadání bude vyzvednout, když můžete.

Babinetky

Fool

Štěpánka

Sillwan

U Špunta

Sonrisa

Evička

Žádné komentáře: